Χειρόγραφα

Κων. Κούμα, Εμπειρική Ψυχολογία
Ψυχολογία
1801
1830
Άγνωστος
16x11,5
φφ. 76, ν στ. 22
Δεν έχει εκδοθεί
Σπουστηρίου κλασικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.
Λίνου Πολίτη, Κατάλογος χειρογράφων Παν/μίου Θεσ/νίκης. Χειρόγραφα σπουδαστηρίου κλασσικής φιλολογίας της φιλοσοφικής σχολής.
59
Αρχές 19ου αι.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1124.14