Χειρόγραφα

Νικηφόρου Θεοτόκη, Στοιχεία γεωμετρίας
Γεωμετρία
1801
1900
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Βατοπεδίου.
Κατάλογος των εν τη Ιερά μονή Βατοπεδίου αποκειμένων κωδίκων, υπό μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Ευστρατιάδου, Paris 1924.
540
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1100