Χειρόγραφα

1) Λογική ελάττων Μεθοδίου
Λογική
1701
1800
Άγνωστος
23,5x17
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Παντελεήμονος.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
5733-226
Χαρτί 8 μεγ.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1124