Χειρόγραφα

Θεοφίλου του Κορυδαλέως (;) Φιλοσοφική πραγματεία εις τα βιβλία της φυσικής ακροάσεως του Αριστοτέλους.
Φυσική
1601
1700
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Σιμοπέτρας.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
1447-179
Ακέφαλος, κολοβή
Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως
ΒΒ 1124