Χειρόγραφα

Μαρκουράς Ιωαννίκιος, Περί Μετεώρων.
Μετεωρολογία
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Σιμοπέτρας.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
1345-77
8ο. Το 3ο μέρος του κώδικα.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1124