Χειρόγραφα

Βλεμμίδης Νικηφόρος Πραγματεία Περί γης, φυσικών φαινομένων και ουρανίων σωμάτων.
Φυσική
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Σιμοπέτρας.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
1343-75
8ο, Το δέκατο μέρος του κώδικα.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1124