Χειρόγραφα

Διοσκορίδης, Ιατρικό
Ιατρική
1601
1700
Άγνωστος
Άγνωστες
φφ. 10α-122β
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Σιμοπέτρας.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
1337-69
8ο
Διοσκορίδης
ΒΒ 1124