Χειρόγραφα

α) Γαληνού Θεραπευτική. β) Θεοφίλου, Περί Ιατρικής.
Ιατρική
1701
1800
Άγνωστος
21x15
φφ. 444
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1494
Δεν αναφέρονται
Γαληνός
ΒΒ 1134