Χειρόγραφα

Ανατομία του ανθρωπίνου σώματος, Ιωάννου του Βαλβέρδου.
Ιατρική
1701
1800
Άγνωστος
29x19
φφ. 396
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1487
Δεν αναφέρονται
Ιωάννης Βαλβέρδος (;)
ΒΒ 1134