Χειρόγραφα

α) Αφήγησις ιστορική Περί αρχής και προόδου των μαθηματικών επιστημών. β) Ανωνύμου Γεωμετρία.
Γεωμετρία-Μαθηματικά
1801
1830
Άγνωστος
28x20
φφ. 145+23 πίνακες
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1230
Αρχές 19ου αι.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134