Χειρόγραφα

Νικολάου Κούρσουλα του Ζακυνθίου. Υπόμνημα και Ζητήματα εις το Δ' της του Αριστοτέλους Φυσικής Ακροάσεως.
Φυσική
1701
1800
Άγνωστος
20x15
φφ. 278
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1164
Και αυτό του Κούρσουλα, ως έοικε.
Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως
ΒΒ 1134