Χειρόγραφα

Αντωνίου Γενουηνσίου, Στοιχεία Μεταφυσικής.
Μεταφυσική
1798
1798
Βουκουρέστι
18x12
φφ. 189
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1162
Μετάφραση
Antonio Genovesi
ΒΒ 1134