Χειρόγραφα

Στοιχεία της μεταφυσικής εν τέσσαρσι βιβλίοις επιτετμημένως και ευμεθόδως εκτιθέμενα.
Μεταφυσική
1701
1800
Άγνωστος
24x17
φφ. 312
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1161
Πιθανόν αυτόγραφο του Ευγενίου Βουλγάρεως
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134