ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μέθοδος των τριών

είναι πρώτη μέθοδος και κυρία πάντων των μεθόδων. Οι Ιταλοί την ονομάζουν ρέγουλο ντελ τρι. Αυτή η μέθοδος γίνεται με τρία μέρη ψηφίων (αριθμών). Οι δύο εξ αυτών είναι ομοειδείς, μιας φύσεως, ο πρώτος και ο τρίτος. Ο δεύτερος αριθμός πολαπλασιάζεται με τον τρίτο και το γινόμενο τους διαιρείται με τον πρώτο αριθμό. (σημ.: μέθοδος των τριών με ανάλογα ποσά.)

67