ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μέθοδος των τριών

ο κανόνας με τον οποίο από τρεις δοθέντες όρους βρίσκεται ο (ζητούμενος) τέταρτος, μέσω της γεωμετρικής αναλογίας. (σημ.: απλή μέθοδος των τριών.)

326