ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μέθοδος των τριών

αποτελεί το θεμέλιο όλων των μεθό­δων. Σ’ αυτήν περιέχονται οι μέθοδοι σουμαρισμός (πρόσθεση), υφειλμός (αφαίρε­ση), πολαπλασιασμός και μερισμός (διαίρεση). Κατ’ αυτήν γίνεται η μέθοδος των πέντε, των επτά και η επάληλος. Εις κοντολογίαν αυτή είναι η πλέον αναγκαιωτέρα και σπουδαιωτέρα και σπούδασον να τη μάθεις εντελώς. Λέγεται των τριών, επειδή τρεις είναι οι δεδομένοι αριθμοί (θέσεις ή στάσεις). Ο πρώτος είναι ο μεριστής, οι δε υπόλοιποι δύο πολαπλασιάζονται ο ένας με τον άλο και το γινόμενό τους (ο μεριζόμενος ποσός) διαιρείται με το μεριστή. Η τρίτη θέση μοιάζει με την πρώτη ως προς τη φύση και την ονομασία.

47