ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μέθοδος των τριών η λεγομένη ανάπαλι

η μέθοδος των τριών, όταν τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα.Ο πρώτος αριθμός πολαπλασιάζεται με τον δεύτερο και το γινόμενο τους διαιρείται με τον τρίτο αριθμό.

76