ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

λόγος

η σχέση δύο ομοειδών μεγεθών μεταξύ τους. Αυτός διακρί­νεται σε αριθμητικό και γεωμετρικό. Ο γεωμετρικός λόγος δύο ομογενών μεγεθών Α, Β δηλώνει πόσες φορές το Α περιέχεται στο Β (σχέση κατά πηλικότητα ή περι­οχή). Ο αριθμητικός λόγος δύο ομογενών μεγεθών Α, Β δηλώνει πόσο υπερέχει το Α από το Β (σχέση καθ’ υπεροχήν).

123