ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

λογική ποσότης αλγεβραϊκώς

κάθε αριθμός ο οποίος μπορεί να παρασταθεί ισοδύναμα ως κλάσμα. (σημ.: ρητός αριθμός.)

315