ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κύβος αριθμού

το γινόμενο ενός αριθμού με τον τετράγωνό του. Ο αριθμός σε σχέση με τον κύβο του καλείται κυβική ρίζα.

294