ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κρύψις ή επισκιασμός

η απόκρυψη των αστέρων και των πλανητών λόγω παρεμβολής μεταξύ γης και αστέρων της σελήνης. Το φαινόμενο αυτό είναι ωφέλιμο στους ναυτικούς για τον προσδιορισμό του μήκους στη θάλασ­σα.

171