ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

θερμαντικόμετρον

μηχανή που επινόησαν οι Λαυοϊσιήρος και Λαπλάκι-ος για την καταμέτρηση του ειδικού θερμαντικού των σωμάτων.

55-56