ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

δεκαδικά

αριθμητές κλασμάτων των οποίων οι διαδοχικοί παρο­νομαστές είναι δεκαπλάσιοι μεταξύ τους.

282