ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

δεισιδαιμονία ή ψευδοπιστία

η σφαλερή και ψευδής πί­στη. Τέτοια είναι η πίστη σε δαίμονες, στον ήχο των αλυσίδων ως ήχο φαντασμά­των, η πίστη στη μαγεία, σε ψευδείς ιατρικές (μεθόδους). Με τις πίστεις αυτές ο νους του ανθρώπου τυφλώνεται, η καρδιά του γεμίζει φόβο ή άλογη ελπίδα και ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό.

8