ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αριθμοί πολύγωνοι

το άθροισμα των αριθμητικών προόδων που αρχίζουν από τη μονάδα. Ειδικότερα δε καλούνται τρίγωνοι, αν η των αθροιζομένων όρων διαφορά τους είναι η μονάδα, τετράγωνοι αν η των αθροιζομένων όρων διαφο­ρά τους είναι 2, πεντάγωνοι, αν η των αθροιζομένων όρων διαφορά τους είναι 3, εξά­γωνοι, αν η των αθροιζομένων όρων διαφορά τους είναι 4, επτάγωνοι εάν 5, οκτάγω­νοι εάν 6, κ.λ.π. Γενικότερα οι αριθμοί αυτοί συνήθως ονομάζονται εσχηματισμένοι. Τρίγωνοι αριθμοί είναι οι:1, 1+2=3, 1+2+3=6, 1+2+3+4 =10, κ.ο.κ. Τετράγω­νοι αριθμοί είναι οι:1, 1+3 = 4, 1+3+5 = 9, 1+3+5+7 = 16, κ.ο.κ.Πεντάγωνοι αριθμοί είναι οι:1, 1+4=5, 1+4+7=12, 1+4+7+10 = 22, κ.ο.κ.

587