ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αριθμητική

η επιστήμη που ασχολείται με τους λόγους και τα πάθη (πράξεις) των αριθμών. Διακρίνεται σε θεωρητική, που ασχολείται με τους λόγους και τα πάθη των αριθμών και σε πρακτική, που εισηγείται τρόπους χρήσης των πορισμάτων της θεωρητικής.

259