ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φως

αυτό δια μέσου του οποίου η ψυχή βλέπει είτε όταν αυτό εκπέμπεται απ’ ευθείας από τα φωτεινά σώματα είτε όταν φτάνει στους οφθαλμούς μας, ανακλώμενο. Με το φως γίνονται ορατά και τα φωτοφόρα και τα μη φωτοφόρα σώματα, τα μεγέθη, τα σχήματα και οι θέσεις τους, η διάζευξη, η κίνηση, η ηρεμία τους και τα χρώματα. Τίποτε από αυτά δεν θα μπορούσαμε να δούμε, αν το φως απουσίαζε.

363-372