ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φύσις

είναι ο σύντομος τρόπος απόδοσης των αποτελε­σμάτων των όρων με τους οποίους ο Δημιουργός υπέταξε το παν ή το άθροισμα των δημιουργημάτων του. Η φύση με τον τρόπο αυτό γίνεται αντικείμενο της ηθικής. Μας οδηγεί έτσι στη εξέταση των θαυμαστών έργων του Δημιουργού και μας κά­νει να τρέμουμε παραβαίνοντας τις εντολές του.

3