ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τέχνη

η έξις με την οποία ο άνθρωπος μαθαίνει να δημιουργεί ένα πράγμα, όπως η Ζωγραφική τέχνη και άλες παρόμοιες. Διαιρείται η τέχνη σε πρακτική και ποιητική. Πρακτική τέχνη είναι εκείνη της οποίας έργο είναι η ορθή πράξη, όπως της Ορχηστικής έργο είναι η ορθή όρχηση και η οποία δεν είναι δη­μιούργημα χωριστό από την πράξη της Ορχήσεως. Ποιητική τέχνη είναι εκείνη η οποία δημιουργεί κάποιο εξωτερικό έργο και δημιούργημα, όπως η Ζωγραφική κατασκευάζει την εικόνα, η οποία διαχωρίζεται από την πράξη του Ζωγράφου.

15-17