ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τετράγωνος ενός αριθμού

το γινόμενο του αριθμού με τον εαυτό του. Ο αριθμός λέγεται πλευρά ή τετραγωνική ρίζα του τετραγώνου του.

294