ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τετραγωνισμός πλανητών

επειδή όλοι οι πλανήτες περιφέρονται γύρω από τον ήλιο σε ελειπτικές τροχιές, στη μία εστία εκ των οποίων (στη βό­ρεια) βρίσκεται ο ήλιος, συμβαίνει κάθε πλανήτης σε κάποια στιγμή να βρίσκεται στη μέση (του μεγάλου άξονα της έλειψης). Η θέση αυτή ονομάζεται τετραγω­νισμός.

150