ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σχήμα σώματος

το περιεχόμενο επίπεδων σωμάτων, που περιορίζουν την ύλη και την αποπερατώνουν. Καθώς τα υλικά μερίδια των σω­μάτων ενδιατάσσονται διαφορετικά και επισυνάπτονται, διαμορφώνουν την πο-κιλία των σωμάτων. Τα σχήματα των σωμάτων είναι διαφορετικά και αναρίθμητα —ευθύγραμμα, καμπυλόγραμμα, μικτόγραμμα— και αλοιωτά. Τα σχήματα των ατόμων παραμένουν αναλοίωτα.

31-32