ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

παπική επικράτεια

κείται μεταξύ 29ο-32ο Μήκος και 41ο-45ο Πλά­τος. Και συνορεύει προς βορράν με το Λομβαρδοβενετικό βασίλειο, προς Ανα­τολάς με το Αδριατικό πέλαγος και με τη Νεάπολη, προς Νότο με τη Μεσόγειο Θάλασσα, προς Δυσμάς με την Τοσκάνη και Μοδένα. Η επιφάνειά της είναι 800 τ.μ. και οι κάτοικοί της 2.354.000. Χώρα καρποφόρος αλά αρκετά ακαλιέργητη. Τα εισοδήματα του Πάπα είναι 8 μιλιόνια φλωρίνια και οι σταρατιώται του 2000. Κυριότερος ποταμός της ο Τίβερις. Δίπλα στον ποταμό αυτό, πάνω σε πολούς λόφους εξαπλώνεται η μεγάλη πόλη Ρώμη, μητρόπολη της παπικής επικράτειες και καθέδρα του Πάπα. Σ’ αυτήν υπάρχουν αναρίθμητες μεγαλοπρεπείς εκκλησίες και παλάτια. Η εκκλησία του Αγίου Πέτρου είναι η πρώτη του κόσμου σε μέγεθος και την καλονή. Το Βατικάνον, παλάτι του Πάπα περιέχει 22 αυλές, 12.000 οικήμα­τα (καμάρες) και αξιόλογη βιβλιοθήκη. Οι κάτοικοί της είναι 128.000.

185