ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Στοιχειώδης Εκκλησιαστική Σχολή
Φανάρι - Κωνσταντινούπολη
1839
Πατριάρχης Γρηγόριος ΣΤ΄
Η σχολή λειτούργησε για μικρό διάστημα.
(1) Η σχολή ιδρύθηκε κατά το πρότυπο της σχολής της Μονής Ζωοδόχου Πηγής στον Πόρο που ιδρύθηκε επί Καποδίστρια. [Τ.Ε., Α΄,49], [Γεδεών, ΠΠ, 692] (2) Η σχολή ιδρύθηκε για την καταπολέμηση της διδασκαλίας του Θεόφιλου Καΐρη. [Τ.Ε., Α΄,49]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.