ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Το σχολείο της άνω συνοικίας (παράρτημα της Ευαγγελικής)
Σμύρνη
1863 [Επάνω Μαχαλά, Α. Παπαδ. Κεραμέως «Αμάλθεια» Σμύρνης 1878. Αριθμ. 2510-1]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.