ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Δημοτικό σχολείο του Τίμιου Προδρόμου (παράρτημα της Ευαγγελικής σχολής)
Σμύρνη
1858

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.