ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Δημόσια σχολή Κυθήρων (Βιτσαμάνειος)
Κύθηρα
1814
Ο Κυθήριος Αμβρόσιος Βιτσαμάνος, εφημέριος του ναού του Αγίου Γεωργίου στη Βενετία, κληροδότησε 20.000 Δουκάτα για το σχολείο της πατρίδας του [ΛΕ. 1814]. Η σχολή μετονομάσθηκε σε Βιτσαμάνειος.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.