ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Δημόσιοι διδάσκαλοι από ντόπιο συμβούλιο
Κέρκυρα
Δημόσιοι διδάσκαλοι: Εμμανουήλ Παπαστάθης, 1535 Γ. Μόσχος ,1537 Μιχαήλ Παραστάθης, 1557-8 [Α. Μουστοξύδης, Ελληνομνήμων] Αλέξης Ρ. Ραρτούρος, 1558-1559 Αλέξανδρος Φώτιος, 1559-1560 Μ. Παραστάθης, 1569-1570 Α. Ραρτούρος, 1571 Α. Ραρτούρος, 1574-1575 Συμεών Δελλαβιόνδιος, 1583-1585 Νικόλαος Ραρτούρος, 1586-1587 Καλόγηρος Λεόντιος, 1587-1589 Χριστόδουλος Βούλγαρης, 1589-1593 Σπυρ. Δελλαβιόνδιος, 1593-1594 Χριστόδ. Βούλγαρης, 1594-1595 Νικόλαος Ραρτούρος, 1595-1596 Χριστόδ. Βούλγαρης, 1596-1602 Σπυρίδων Θεοφύλακτος, 1603-1604 Χριστ. Βούλγαρης, 1604-1606 Δημήτριος Δούσης, 1606-1610 Νικόλαος Βλαστός, 1610-1611 Δημ. Δούσης, 1611-1613 Αλέξανδρος Θεοφύλακτος, 1613-1615 Παναγ. Βούλγαρης, 1615-1616 Ιωάννης Βαπτιστής Καβάσιλας, 1616-1617 Θεοδόσιος Φλώρος, 1617-1618 Αλέξιος Φλώρος, 1618-1620 Ιγνάτιος Καβάσιλας, 1620-1621 Νικόλαος Νέγρης, 1621-1623 Ιάκωβος Ρίκκης, 1624-1625 Σταμάτιος Χαλκιόπουλος, 1625-1628 Γερμανός Ρασοξέστης, 1628-1630 Ιωάννης Βερβιτσιώτης, 1630-1631 Ιωάννης Θεοφύλακτος, 1631-1632 Ιωαννίκιος Μαρκοράς, 1633-1634 Αλέξανδρος Θεοφύλακτος, 1634-1635 Σπυρίδων Κουρσάρης, 1635-1638 Αντώνιος Βασιλάς, 1638-1639 Αντώνιος Θεοφύλακτος, 1639-1646 Ιωάννης Θεοφύλακτος, 1646-1647 Αντώνιος Θεοφύλακτος, 1647-1648 Αντώνιος Λουπινάς, 1648-1650 Πέτρος Τριαντάφυλλος, 1650-1651 Αντώνιος Λουπινάς, 1651-1654 Διονύσιος Πουλής, 1655-1660 Αντώνιος Λουπινάς, 1660-1664 Σπυρίδων Σπείρης, 1665-1666 Γαλιέλος, 1669-1670 Αλέξανδρος Πολίτης, 1670-1671 Παναγ. Βούλγαρης, 1671-1672 Λέων Τζάκης, 1672-1673 Αντ. Παδοβάνης, 1673-1676 Παναγ. Βούλγαρης, 1677-1678 Αντ. Παδοβάνης, 1678-1680 Ιάκωβος Φώλιος, 1680-1681 Αντώνιος Παδοβάνης, 1681-1682 Λέων Τζάκης, 1682-1683 Αντ. Παδοβάνης, 1683-1684 Αλέξ. Πιέρης, 1684-1685 Ιωάν. Ρίκκης, 1685-1686 Αλέξ. Πιέρης, 1687-1688 Ευάγγελος Φόρτιος, 1711-1712 Χριστόφορος Εμποροκωμήτης, 1669-1710, [Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος, ΠΔΣ.] Δημόσιοι Λατινοδιδάσκαλοι: Χριστόδουλος Βούλγαρης, 1603-1604 Γεώργ. Καρτάνος, 1606-1607 Κωνστ. Καρτάνος, 1617-1618 Παύλος Στρατηγός, 1621-1622 Παύλος Στρατηγός, 1628-1629 Νικόλαος Καπέλος, 1629-1630 Οκταβιανός Μαρκοράς, 1636-1637 Νικόλαος Κούρτζολας, 1637-1638 Οκταβιανός Μαρκοράς, 1638 Νικόλαος Καπέλος, 1639-1642 Γ. Τζάκης, 1642-1645 Νικόλ. Καπέλος, 1647-1654 Γ. Τζάκης, 1654-1645 Ν. Καπέλος, 1656-1657 Αντ. Καπέλος, 1660-1661 Γ. Πετρετίνης, 1661-1664 Αντ. Καρτάνος, 1669-1670 Νικόδ. Καροφύλακτος, 1670-1671 Ιωάννης Αντ. Καρτάνος, 1671-1672 Γρηγόριος Σπάθας, 1672-1673 Αντώνιος Καρτάνος, 1673-1674 Παναγ. Βούλγαρης, 1674-1676 Γρηγόριος Σπάθας, 1679-1680 Παναγ. Βούλγαρης, 1681-1682 Μαρίνος Βούλγαρης, 1682-1684 Ιωάνν. Ρίκκης, 1684-1685 Αντ. Πιέρης, 1686-1687 [Argomenti diversi, τομ. 17-5]
Κάθε δημόσιος διδάσκαλος έπαιρνε 80 δουκάτα από τις αλυκές [Ιδρωμένος, στη συνοπτική ιστορία της Κέρκυρας, Κερκ. 1895, σ. 90], [Ν.Β. Αρλιώτης]
(1) Η πρόσληψη δύο διδασκάλων, ελληνικής και λατινικής αντίστοιχα, επιτεύχθηκε μετά από πρεσβεία με αντιπροσώπους τους Ιάκωβο Πετρίτη και Ανδρέολο Καρτάνο (1546)

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.