ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ίμβρου
Ίμβρος
Αναφέρεται πρώτη φορά το 1780 - 1790. Ίσως διαλύθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα και ανασυστάθηκε γύρω στο 1815, [Τ.Ε.,Β΄,98-99].
Ζωγράφος, 1780 – 1790 Δανιήλ Βιζύης Κύριλλος Ίμβρος, 1815 - 1840 Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός, 1837 - 1839
Βαρθολομαίος Ίμβρος (Κουτλουμουσιανός) Κύριλλος Ίμβρος Νικηφόρος Γλυκάς

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.