ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αιγίου
Αίγιο (Βοστίτσα)
Τέλος 18ου αιώνα
Η σχολή κλείνει με την έκρηξη της επανάστασης του 1821
Γεώργιος Δενδρινός Βενέδικτος Πάριος Αλέξανδρος Τσιμπουράκης, [Τ.Ε,Α΄, 350] Ευθύμιος Ρουμελιώτης, [Τ.Ε,Α΄, 344] Ιωάννης Αγραφιώτης, [Τ.Ε,Β΄, 222]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.