ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Τριπόλεως.
Τρίπολη (Τριπολιτσά).
Λίγο πριν το 1760.
Ο ιεροδιάκονος Παρθένιος, προτροπή του Πατριάρχη Σαμουήλ Χαντζερή.
Η σχολή κλείνει κατά την διάρκεια των Ορλοφικών (1769-1774). Με την έκρηξη της επανάστασης κλείνει και ανοίγει πάλι μετά την Άλωση της Τρίπολης. Επί της βασιλείας έγινε Ελληνικό Σχολείο.
Παρθένιος, ιεροδιάκονος εξ Αραχώβης Καλαβρύτων, 1760- 1769. Ιωσήφ εξ Αρκαδίας, έπειτα επίσκοπος Ανδρούσης. Ιωάννης Καραβελής Καλλίνικος Καστόρχης, έπειτα επίσκοπος Φθιώτιδας. Αναγνώστης Σριφτόμπολας, μέχρι το 1818. Μετά την άλωση της Τρίπολης: Δανιήλ Γεοργόπουλος εκ Ζυγοβιστίου. Τζήτος Δημητριάδης εκ Καλαβρύτων. Γεώργιος Κωνσταντίνου εκ Κύπρου, 1825 [Τ.Ε.,Α',302] [Giuseppe Pecchio,μτφρ. Σταμάτης. Δ.Αντωνοπούλου, 1885, 38]. Οικονόμος Παπαδιάς εκ Καλαβρύτων. Δημήτριος Ιωάννου Εμμανουήλ Ιωαννίδης (Κισθήνιος), 1829- 30/3/1830. Καλλίνικος Καστόρχης, 1830. Διονύσιος Ζώτος, 1831. Κ.Λουκάς, 1831. Ι. Παράσχος,συνδιδάσκαλος, παραιτήθηκε στις 20/10/1832.
Το 1825 ο Γεώργιος Κωνσταντίνου είχε 400 μαθητές [Τ.Ε.,Α',302] [G.Pecchio ο.π]. Το 1830 υπήρχαν 50 μαθητές [Τ.Ε.,Α',303].
Ο πατριάρχης Σαμουήλ Χαντζερής με πατριαρχικό γράμμα της 14/5/1766 ώρισε κόστος εισφορών στις επαρχείες Πελοποννήσου υπέρ της σχολής και επιπλέον ζητούσε και τη συνδρομή των Πελοποννήσιων της Κωνσταντινούπολης [Τ.Ε.,Α',300-301].
Ο G.Pecchio αναφέρει ότι το 1825 διδασκόταν και έλληνες συγγραφείς: Ηρόδοτος, Ξενοφών ,Θουκυδίδης [ Τ.Ε.,Α',302].
Μετά την άλωση της Τρίπολης τα μαθήματα γίνονταν σε κάποιο τουρκικό τέμενος. Το 1829 η κυβέρνηση έστειλε το λοχαγό του μηχανικού Δ.Σταυρίδη για την οικοδόμηση κτιρίου, το οποίο, με 4177 γρ. από έρανο των κατοίκων (18/12/1828) και με 20.000 γρ. της κυβέρνησης, τελικά αποπερατώθηκε [Τ.Ε.,Α',303].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.