ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Καπερνησίου
Καρπενήσι
Η σχολή υπάρχει κατά τον 16ο αιώνα. Καταστρέφεται κατά την επανάσταση Ορλώφ, ανασυστήνεται το 1774 και λειτουργεί μέχρι τις 24/6/1821 οπότε καταστρέφεται ξανά [Περί της σχολής: ΔΙΕΕ τομ.Β΄, σ.111-117].
Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός, 1642-1662 και για λίγο το 1680 και το 1681 Αναστάσιος Παντοδύναμος, μαθητής Γιαννούλη μετά το 1645, δίδαξε αντιπολιτευόμενος τον διδάσκαλό του μετά το 1650 [Τ.Ε.,Α΄,226,276], [Γεδεών, ΧΠΑ, σ.92-93] Ιάκωβος, έπειτα επίσκοπος Λιτζάς και Αγράφων, τέλος του 17ου αιώνα έως 1710 Δημήτριος Χρυσάφης Παπαπέτρος, ιερεύς, 1725, οικονομοδιδάσκαλος εξ Ιθάκης Ισως ο Αναστάσιος Γόρδιος, [Τ.Ε.,Α΄,277] Νικόλαος Βάρκοσης εξ Ιωαννίνων, 1748 Ευστάθιος εκ Θεσσαλίας, 1756-1768 Παπαδημήτρης εκ Κερασόβου, 1774 Δημήτριος Πολυζώης εκ Βρανιανών Ιωάννης Κερασοβίτης, ιερέας, 1798, διδάσκαλος των κοινών γραμμάτων, [Τ.Ε.,Α΄,277] Ιγνάτιος Παπαγεωργόπουλος, ιερέας, 1811-1821
Ο πατριάρχης Καλλίνικος ο Ακαρνάν

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.