ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Τραμπάτσειο Γυμνάσιο
Σιάτιστα
Ιωάννης Μιχαήλ Τραμπαζής [Τ.Ε., Α΄, 149], [Ι. Χατζηϊωάννου, ΠΛΕΕ, 1930, τομ. Ε΄, σ. 170].
Γ. Μουσαίος, 1888-1893, πρώτος γυμνασιάρχης Ι. Παπίας, 1894-1907 και 1919-1920, γυμνασιάρχης Ι. Νάτσινας, 1909-1919 Νικόλαος Παπακώστας, 1920-1930
Η σχολή ιδρύθηκε με χρήματα του Ιωάννη Μιχαήλ Τραμπαζή [Τ.Ε., Α΄, 149]. Μέχρι το 1914 το σχολείο συντηρούνταν από το κληροδότημα του Τραμπαζή. Αργότερα συντηρούνταν από το Υπ. Παιδείας [Τ.Ε., Α΄, 149].
(1) Στα εγκαίνια έβγαλε λόγο ο καθηγητής Αργυριάδης [Τ.Ε., Α΄, 149, σημ. 1], [ΕΑ, 1916, σ. 299], [ΝΕ, τομ. Η΄, σ. 274,285].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.