ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Θηλέων
Σιάτιστα
Υπήρχε το 1796 σχολή θηλέων στη Σιάτιστα [Τ.Ε., Α΄, ΧLIV].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.