ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κλεισούρας.
Κλεισούρα (Βλαχοκλεισούρα).
Ιωάννης Πέζαρος, 1775-
(1) Δημήτριος Αναστασίου Λάσκαρις, 1830-1849 Δημήτριος Παπαχαρασιάδης, 1830-1849 Α. Βήκας, 1850-1857 Ι. Σαχίνης, 1857-1862 Α. Πυχεών, 1862-1865 Χρήστος Ευαγγελίδης, 1865-1870 Κωνστάντιος (έπειτα μητροπολίτης Σερβίων), 1870-1873 Ι. Πηλιόπουλος, 1873-1875
Τα κτίρια της σχολής βρίσκονταν στον περίβολο του Αγίου Δημητρίου [Τ.Ε., Α΄,122].
(1) Ο Ευαγγελίδης συνεχίζει την παράθεση των ονομάτων των διδασκάλων μέχρι και το 1924-1925.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.