ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Χάρτα ναυτική συμμαζωμένη του πρώτου μέρους της Mεσογείου Θαλάσσης (Παρίσι, 1818)

pdf16

view

Χάρτης

Παρίσι
1818