ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Δύο πίνακες γεωγραφικοί (Βιέννη, 1807)

pdf16

view
  • Βιογραφικά σημειώματα
  • Σελίδα τίτλου
  •  ΠΙΝΑΞ ΧΟΑΤΖΑ ΝΑΣΣΙΡ ΕΤΤΟΥΣΑΙΟΥ
  •  ΠΙΝΑΞ ΟΥΛΟΥΓ ΜΠΕΙ
  •  ΠΙΝΑΞ γεωγραφικός Απουλφέδειος
  •  ΟΝΟΜΑΤΑ Συγγραφέων και βιβλίων,όσων μνημονεύει ο Αμπουλφέδας
  •  Παροράματα
Βιέννη
1807