ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Aι της Φύσεως Eποχαί (Βενετία, 1816)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Προμετωπίδα
 Αφιέρωσις
 Προοίμιον
 Εποχαί της Φύσεως
 Πίνακες

Βενετία
1816