ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Ευγενίου του Βουλγαρέως πραγματεία περί μουσικής

view

Ευγενίου του Βουλγαρέως πραγματεία περί μουσικής / εκδίδοται εκ χειρογράφου της εν Κιέβω βιβλιοθήκης, υπό Ανδρονίκου Κ.Δημητρακοπούλου Αρχιμανδρίτου.

Τεργέστη
1868