ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Αληθής Ευδαιμονία (Βιέννη, 1791)

pdf16

view

 Εξώφυλλο
 Χαιρετισμός στην Αικατερίνη Β' της Ρωσσίας
 Τω αναγινώσκοντι
 Κατάλογος των συνδρομητών
Επίγραμμα
Περί Αληθούς Ευδαιμονίας
 Προοίμιον
 Τμήμα Α'. Περί υπάρξεως Θεού
 Τμήμα Β'. Περί Αθανασίας της Ψυχής
 Τμήμα Γ' και Δ'. Περί τιμωριών και βραβείων μετά θάνατον, δηλαδή περί Αντιδόσεως και περί της Ελευθερίας του Ανθρώπου
Παροράματα

Βιέννη
1791